bodrum guide
bodrum guide live cam
Live Cam At Bodrum Photo Gallery
BODRUM REHBERİ
HAVADURUMU
ISTANBUL °C
BODRUM °C
Linkler
History, Important Places, Natural Beauties and more...
Bodrum News in Press

BODRUM’LA İLGİLİ KİTAPLAR
KAYNAKÇA

01- Briese, Maria Berg/Vaag Leife Erik, Trade Relations, Trade Relations, Halikarnassian Studies III Denmark, 2005
02- Çalışlar, İzzeddin, Halikarnassos’ta Bir Zaman İstanbul 1999
03- Dionysius Halicarnaseus, Antiquitates Romanae 1588
04- Bodrum’lu Avram Galanti, Bodrum Tarihi İstanbul 1945, Bodrum Tarihine Ek İstanbul, 1946
05- Hellström Pontus/Thieme Thomas, Labraunda The Temple of Zeus Stockholm 1982
06- Isager Singe/Poulsen Birte, Patron and Pavements in Late Antiquity Halicarnassian Studies II, Odense University Press, 1997
07- Isager Jacob, Hekatomnid Caria & The Ionian Renaissance, Halicarnassian Studies I, Odense University Press, 1994
08- Jeppessen, Kristian, The Maussolleion at Ancient Halicarnassus, Ankara (İngilizce, Almanca)
09- Küçükeren, C.Canan, Güneybatı Anadolu Karya Uygarlığı, İstanbul, 2000 (İngilizce-Türkçe)
10-  Küçükeren, C.Canan, Ege’de Bir Anadolu Uygarlığı, Karia, İstanbul,
11- Önen, Dr. Ülgür, CARIA, Southern Section of the Western Coast of Turkey, İzmir, 1989
12- Özet, Aynur, Sparkles From The Deep, İstanbul 2000
13- Özet Aynur, Dipten Gelen Parıltı, Ankara 1998
14- Isager Singe/Pedersen Poul, The Salmakis Inscription and Hellenistic Halikarnassos, Halicarnassian Studies vol. IV.
15- Alpözen, T.Oğuz, Özdaş A. Harun, Berkaya Bahadır, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Ticari Amphoraları, Bodrum 1995
16- Alpözen, T.Oğuz, Özdaş A. Harun, Berkaya Bahadır, Commarcial Amphoras of The Bodrum Museum of Undervater Archaeology 1995
17- Bean, George E. Karia, İstanbul, 1987
18- Şahir, M.Çetin, Stratonikeia in Caria, Ankara 1976
19- Umar, Bilge, KAria, Ankara 1999
20- The Mavsoleum and Sculptures of Halicarssos and Priene Britis Museum, London 1900
21- Newton, Charles T. A History of Discoveries at Halicarsassus, Cnidus and Branchidae Vol.II, Part I, London, 1862, Part II, London 1863
22- Diler Adnan, Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi Ön Araştırması İstanbul 2004
23- Newton, Charles T. A History of Discoveries at Halicarsassus, Cnidus and Branchidae Vol.I, Plates, London, 1862, Tıpkı basım, İstanbul 1991
24- Waywell G.B. The Frce-Stauding Sculptures of The Mavsoleum at Halicarnassus in The British Museum London, 1978
25- Linders, Tullia/ Hellström, Pontus, Architecture and Society in Hecatomnid Caria Sweden, 1989 (Proceedings of the Uppsala Symposium 1987)
26- Gıuden Med Dubbelyxan Zeus Labranda Medelhavsmu seet, Stockholm, 1987 (Sergi Kataloğu) Türkçe-İngilizce
27- Kalcas, Evelyn Lyle, Bodrum Castle and its Kinghts İzmir, 1984, Rodos Şovalyelerinin Armaları
28- Jeppesen, Kristian, Para Deigmata, Denmark, 1958
29- Jeppesen, Kristian, The Mavsoleion at Halikarnasos Volume I, The Sacrifial Deposit Copenhagen, 1981
30- Jeppesen, Kristian, The Mavsoleion at Halikarnasos Volume II, The Written Sources Denmark, 1985
31- Pedersen, Poul, The Mavssolleion at Halikarnasos Volume 3:1, Volume 3:2, The Mavsoleion Terrace Denmark, 1991
32- Jeppesen, Kristian, The Mavsoleion at Halikarnasos Volume 4, The Quadrangle  Denmark, 2000
33- Jeppesen, Kristian, The Mavsoleion at Halikarnasos Volume 5, The Supers tructure  Denmark, 2002
34- Zahle, Jan Kjeldsen, Kjeld, The Mavsoleion at Halikarnasos Volume 6, Subterranean and Pre-Maussollan Structures on the site of the Maussolleion 2004
35- Vaag, Leif Erik/Norskov, Vinnie/Lund, John, The Maussoleion at Halikarnasos Volume 7 The Pottery, 2002
36- Çavdar Murat, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Maltızları (Lisans Tezi) Ankara 1994
37- Akbulut Birgül, Bodrum Müzesi Sualtı Buluntusu Mutfak Kapları (Lisans Tezi) Ankara 1995.
38- Alpözen Oğuz, Türkiye’de Sualtı Arkeolojisi, 1975 (Türkçe, İngilizce, Fransızca)
39- Bass George F. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesindeki Batıklar, Ankara 1996
40- Bass George F. Shipwrecks in the Bodrum Museum of Underwater Archaeology Ankara 1996
41- Bass George F. Cape Gelidonya:A Bronze Age Shipwreck Philadelphia 1967
42- Bass George F./Doorninck, Frederick H. A Seventh-Century Byzantine Shipwreck Volume I, 1982
43- Yalçın Ünal/Pulak Cemal/Slotta R. Uluburun Gemisi 3000 Yıl Önce Dünya Ticareti Bochum 2006
44- Turanlı Tufan, The History in Our Seas Sunken Treasures of Turkey İstanbul 1999
45- Konuk Koray, The Coinage of the Hekatomnids of Caria (Doktora Tezi) Doctor of  Philosophy Hilary 1998
46- Konuk Koray, Karun’dan Karia’ya, Muharrem Kayhan koleksiyonundan Erken Anadolu Sikkeleri İstanbul 2003
47- Akpolat Mustafa, Bodrum Castle (Master Tezi) Ankara 1976
48- Ekinci Oktay, Yaşayan Muğla, İstanbul 1985
49- Başak Selmin, Bektaş Cengiz, Bodrum Halk Yapı Sanatından Bir Örnek, Mimarlık Dergisi, 1979/1 Sayı:158
50- Uykucu Kürşat, Ekrem, Muğla Tarihi, İstanbul 1968.
51- Küçükeren, C. Canan, Karia Efsaneleri, İstanbul, 2007
52- Akşit İlhan/Ercan Ayşe/Akşit Zümrüt, Halikarnassos ve Bodrum Kalesi, İzmir
53- Aladağ, Ertuğrul, Muğla Evi, Muğla, 1991
54- Alpözen Oğuz, Bodrum Antik Halikarnassos, Ankara 1983
55- Alpözen Oğuz, Bodrum Ancient Halicarnassus, Ankara 1983
56- Alpözen Oğuz, Bodrum Halikarnassos Der Antike, Ankara
57- Alpözen Oğuz, Bodrum, Antik Halikarnassos, Ankara 1990
58- Alpözen Oğuz, Bodrum Ancient Halicarnassus, Ankara 1990
59- Alpözen Oğuz, Bodrum Halikarnassos Der Antike, Ankara, 1990
60- Alpözen Oğuz, Bodrum L ANTIQUE HALICARNASSE Ankara
61- Alpözen Oğuz, Antik Halikarnassos, Ankara, 2000
62- Alpözen Oğuz, Ancient Halicarnassus, Ankara, 2000
63- Alpözen Oğuz/Yenseni Uğur/Hamza, M Oğuz, Bodrum (Türkçe) İstanbul 2000,
64- Alpözen Oğuz/Yenseni Uğur/Hamza, M Oğuz, Bodrum (Almanca) İstanbul 2000
65- Alpözen Oğuz/Yenseni Uğur/Hamza, M Oğuz, Bodrum (Fransızca) İstanbul 2000
66- Sualtı Arkeoloji Müzesi Bodrum, Museum of Underwater Archaeology, Ankara, 1992
67- Alpözen Oğuz, Bodrum Kalesi, Sualtı Arkeoloji Müzesi, İstanbul 2002
68- Anadol, Nükhet, Mavi Yol
69- Boro, Sadun/Gökovalı Şadan/Adar, Gökçen, Mavi Turkuaz Ege’den Akdeniz’e Kıyıların Efsanesi İstanbul, 2000
70- Başgelen, Nezih, Geçmiş Zamanda Bodrum, İstanbul, 1998
71- Bilgin, Osman Nuri Bodrum (Halikarnassus)
72- Boro, Sadun Vira Demir İstanbul, 2000
73- Boro, Sadun Pupa Yelken
74- Elbe, Haluk Bodrum, İstanbul, 1972
75- Elbe, Haluk Bodrum Müzesi Rehberi Guide to The Bodrum Museum, Ankara, 1966, (Türkçe,İngilizce)
76- Erhat, Azra Dıe Blaue Fahrt Von Karien nach Pamphylien İstanbul, 1985
77- Erhat, Azra Karya’dan Pamfilya’ya Mavi Yolculuk İstanbul, 1979
78- Erhat, Azra Mavi Yolculuk, İstanbul,1962
79- Gür, Rüştü Bodrum 1930-1980, İstanbul, 2002
80- Kabaağaç, Cevat Şakir (Halikarnas Balıkçısı) Bodrum “Halikarnassus” (Türkçe) İzmir, 1965
81-  Kabaağaç, Cevat Şakir (Halikarnas Balıkçısı) Bodrum “Halikarnassus” (İngilizce) İzmir, 1965
82- Karadaş, Muammer Mavi Cennet Bodrum, Denizli, 1976
83- Muğla Müzeleri ve Örenyerleri Muğla Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, İzmir
84- Uslu, İsmail Nereden Nereye Bodrum Örf adetlerimiz, Bodrum, 1999
85- Yıldız, Yaşar Bodrum Museum of Underwater Archaeology and CARIA, İzmir, 2007
86- Yakar, Serap/Uzala, Gürşans Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Haziran 2006
87- Yakar, Serap/Uzala, Gürşans Bodrum Underwater Archaeology Museum, Haziran, 2006
88- Muğla’ 91 Muğla Valiliği (Türkçe, İngilizce, Almanca), İzmir
89- Muğla’90  Muğla Valiliği (Türkçe, İngilizce, Almanca), İzmir
90- Muğla, Muğla Valiliği (Türkçe, İngilizce, Almanca), İzmir
91- Muğla İl Yıllığı 1967, Ankara, 1968
92- Muğla 1973 İl Yıllığı, İzmir
93- Old Bodrum 1963, Boston, 1964
94- İlkorur, Sudi Salmakis’de Bir Çeşme, Bodrum, 1995
95- Balıkçı’ya Merhaba Halikarnas Balıkçısı Günleri 17-18 Ekim 1998, Bodrum, Edebiyatçılar Derneği, Ankara, 1999
96- Erhat, Azra Mektuplarıyla İstanbul Balıkçısı, İstanbul, 1979
97- Manglis, Yannis/Türkçesi Osman Bleda, Ağanın Çoçukları, Adalardan Bodrum’a, İstanbul, 1998
98- Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (3) Mavi Sürgün, Ankara, 1981
99- Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (1) Aganta Burina Burinata, Ankara, 1983
100-   Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (2) Turgutreis, İstanbul, 1980
101-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (4) Merhaba Anadolu, Ankara, 1980
102-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (5) Uluç Reis,Ankara, 1980
103-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (6) Düşün Yazıları, Ankara, 1983
104-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (7) Ötelerin Çoçukları, Ankara, 1981
105-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (8) Anadolu’nun Sesi, Ankara, 1982
106-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (9) Altıncı Kıta Akdeniz, Ankara, 1982
107-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (10) Deniz Gurbetçileri, Ankara, 1982
108-   Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (11) Ege’den Denize Bırakılmış Bir
Çiçek, Ankara, 1988
109-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (12) Gençlik Denizlerinde, Ankara, 1986
110-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (13) Sonsuzluk Sessiz Büyür, Ankara,
1983
111-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (14) Anadolu Efsaneleri, Ankara, 1992
112-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (17) Parmak Damgası, Ankara, 1986
113-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (18) Çiçeklerin Düğünü, Ankara, 1996
114-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (19) Dalgıçlar, Ankara, 1995
115-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (20) Arşipel, Ankara, 1995
116-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (21) Bulamaç, Ankara, 1996
117-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı, Merhaba Akdeniz, İstanbul,1962
118-    Kabaağaçlı, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı, Hey Koca Yurt, İstanbul, 1977
119-    Yardımcı, Nurettin, Bodrum (Halikarnassos) ve  Müze Rehberi (İngilizce, Türkçe)

120- Oğuz- Özay Tanıtım - Bodrum Tanıtım Yazı Arşivi 

 

 

 

İŞ REHBERİ
TURİSTİK İŞLETMELER
DİĞER İŞLETMELER
horizontal rule
Kayıt için tıklayınız.
the most beautiful bays in the world
 
Tasarım : Oğuz-Özay Tanıtım.