bodrum guide
bodrum guide live cam
Live Cam At Bodrum Photo Gallery
BODRUM REHBERİ
HAVADURUMU
ISTANBUL °C
BODRUM °C
Linkler
History, Important Places, Natural Beauties and more...
Bodrum News in Press

Lagina

Lagina

 Antik dönemde Stratonikeia-Lagina arasındaki bir kutsal yol ile ulaşılan Lagina’ya günümüzde Yatağan-Milas yolunun 3. kilometresinden sağa doğru ayrılan Turgut yoluyla ulaşılıyor.

 Zeus veya Titanların kızı ve Karia’ya özgü bir tanrı olduğuna inanılan Hekate yer altı, gece, karanlık ve yol ayrımlarının tanrıçası olarak bilinmektedir. Artemis ve Demeter ile özdeşleştirilen Hekate için inanışa göre her dört senede bir Kleidophoros (anahtar taşıyan) merasimi yapılmakta ve Stratonikeia’ya törenle anahtar götürülmekteydi. Yol kavşaklarının tanrıçası olmasından dolayı olasılıkla Lagina gibi stratejik yerlerde tapınılan tanrıçaya köpek kurban edilmekte ve çeşitli yiyecekler kurban olarak bırakılmaktaydı. Ele geçen yontularda genelde tek başlı ve üç vücutlu betiminden dolayı Üçlü Hekate olarak da bilinmekte, yontular üzerinde meşale, hançer, yılan ve anahtar vb. tanrıçanın sembolleri bulunmaktadır. Lagina ünlü Osmanlı arkeoloğu Osman Hamdi Bey’in başlattığı ilk kazı olmasından dolayı önemlidir. Günümüzde Prof.Dr.Ahmet Tırpan tarafından kazılar yürütülmektedir.

 Kareye yakın bir alan olan kutsal alanın güneyinde Augustus dönemine ait yer alan dairesel bir propylonun (giriş) bir kapı lentosu ayaktadır. Sütunla çevrili dairesel alandan girişte üç kapı görülmektedir. Aşağı merdivenlerle inildikten sonra kutsal alanın içine girilmiş bulunulmaktadır. Propylon’un batısında basamaklı bir stoa inşa edilmiştir.  149x131m ölçülerinde olan alanın tam ortasında yer alan tapınak dört basamaklı, Korint düzenli, Pseudo-Dipteros planlı, 8x11 sütunludur. Tapınak’da ele geçen bir çok firiz Hekate’nin kutsallığı ile ilgili figürleri içermekte ve eski buluntular İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Son kazılarda da birçok firiz ele geçmiştir. Kutsal alan M.Ö.40’da Labienus’a bağlı  Parth ordusu komutanı ile tahrip olmuşsa da Augustus döneminde tamir edilmiştir. Tapınağın doğu tarafında bir sunak yer almakta ancak  tam olarak araştırılmamıştır. Bean tarafından bahsedilen yazıtlarda, alanın doğusunda bir havuz ve bir de çeşmesi olduğu bilinmekteyse de yerleri tespit edilememiştir.

 

 

 

İŞ REHBERİ
TURİSTİK İŞLETMELER
DİĞER İŞLETMELER
horizontal rule
Kayıt için tıklayınız.
the most beautiful bays in the world
 
Tasarım : Oğuz-Özay Tanıtım.